Dovednosti pro život

V příštím týdnu proběhne testování společnosti SCIO – Dovednosti pro život. Projekt ověřuje nejdůležitější dovednosti, jako je schopnost učit se, řešit problémy, komunikovat, rozvíjet vztahy či pracovat s informacemi.

Ověřovací test čeká žáky osmých tříd – a to pouze online. Tato úroveň obsahuje 45 úloh, časová dotace je 60 minut. V testu jsou provázány kotevní úlohy – tedy společné úlohy napříč úrovněmi, které odhalí skutečnou úroveň dovedností žáka. DEMO test si můžete vyzkoušet.

 

Záložka pro permanentní odkaz.