Dopis od Edwina, říjen 2009

Edwin studuje první ročník St. Charles Lwanga Secondary School. Školné uhradila žákovská rada z výtěžku vánočního jarmarku. V srpnu dokončil další semestr a poslal nám vysvědčení.
Edwina sponzorujeme od 1.7.2004, tedy již pátý rok. Chlapec ukončil osm let povinné školní docházky a letos od 1. ledna 2009 pokračuje ve studiu na internátní střední škole. Školné pokryje tři školní období – do května 2010.

V letošním roce jsme také uhradili jeho zdravotní pojištění na rok 2009. Po celé Keni se v srpnu konaly „Medical Campy“ – zdravotní vyšetření pro adoptované děti, které mají uzavřené zdravotní pojištění. Děti již dostaly své kartičky pojištěnce a během několikadenních „Campů“ jim byla provedena kompletní preventivní prohlídka, včetně vyšetření krve a moči. Všechny výsledky byly následně zaneseny do připravených formulářů a v průběhu října obdržíme informace o zdravotním stavu Edwina.

Podrobné zprávy z jeho života nám poskytl i pan učitel Miléř, který Edwina na střední škole o prázdninách navštívil.

Záložka pro permanentní odkaz.