Dějepisná exkurze do Třebíče

IMG_3503V pondělí 12. ledna 2015 se konal výlet do Třebíče, kterého se zúčastnili žáci 7.C a 8.C spolu s jejich třídními učitelkami Renátou Vídenskou a Šárkou Špičkovou. Sešli jsme se na hlavním nádraží v Brně, odkud jsme jeli rychlíkem až do Třebíče. Z nádraží jsme se vydali přes město do zámku, kterým nás provedly dvě historické osobnosti typické pro toto město – benátský kupec Francesco Calligardi, jemuž patřil Malovaný dům na náměstí a Jan Suchenius, který byl tamější písař a kronikář. Dověděli jsme se mnoho nového o obchodování a městských právech.
Pak jsme procházeli Židovským městem, jež je zařazeno do světového dědictví UNESCO, k Zadní synagoze. Odtud náš výlet pokračoval k židovskému hřbitovu a na závěr k třebíčské městské věži. Na věži jsme obdivovali výhled na město a věžnický byt. Náš výlet skončil na náměstí u soch sv. Cyrila a Metoděje, kde jsme měli rozchod.
Mně osobně se tedy výlet líbil až na pár věcí, spojené například s organizací atd.
Prohlídka památek byla velice uchvacující.

Ladislav Řezáč, 8.C

IMG_3452 IMG_3463 IMG_3465 IMG_3473 IMG_3479 IMG_3486 IMG_3500

Záložka pro permanentní odkaz.