Cyklozávod 2012

(Jiří Stibor, Sport, 01.06.2012)
Jednou z aktivit pořádaných v rámci letního sportovního dne naší školy byl tradiční cyklozávod. Letos se nám bohužel sešlo výrazně méně účastníků než v minulých letech, a proto jsme tentokrát vyrazili bez asistence městské policie. Letošní trasa vedla na medlánecké letiště, kde na žáky čekala „rychlostní“ zkouška s jednoduchými doplňkovými úkoly. Po závodě jsme se po zásluze odměnili kofolou v místní restauraci. Přesun po cyklostezce i samotný závod proběhl až na pár odřenin bez problémů. Všichni jsme si tento den „v sedle“ užili a nakonec nám přálo i počasí.
Výsledky cyklozávodu
Záložka pro permanentní odkaz.