Čtvrtá kapitola knihy – The solving of water problems

Během měsíce dubna a května jsme dokončili práci na čtvrté kapitole naší knihy. Spolu s partnerskými školami se v této kapitole věnujeme následujícím  tématům: Managing water resources, Preventing and mitigating the negative effects of urbanization on water, Solutions against water pollution and how to reduce pollutants, Solutions to the problems caused by water and agriculture, Ways to handle the consequences of tourism on the aquatic environment,  “Think globally, act locally“.  Fourth chapter 4

Záložka pro permanentní odkaz.