Chemická olympiáda – školní kolo kategorie D

Tak to máme za sebou… Pomyslili si jistě účastníci školního kola Chemické olympiády, které vyvrcholilo ve čtvrtek 12. 2. 2015 praktickou částí. Měli za sebou totiž obrovský kus práce.Na úvod bylo třeba zvládnout domácí teoretickou přípravu, následoval test teoretických znalostí a dále praktické laboratorní úlohy. Letošní ročník kategorie D byl zaměřen na nejrozšířenější prvky na Zemi a jejich sloučeniny. Úspěšnými řešiteli se stal Vítek Procházka z 9. B a Dominik Lounek z 9. C. a postupují do okresního kola, které proběhne 9. 3. 2015 na SPŠCH v Brně.

Záložka pro permanentní odkaz.