Chemická olympiáda

Po Mladém chemikovi  se v Brně konal další chemický svátek v podobě okresního kola chemické olympiády kategorie D. Do něj ze školního kola postoupili Michal Liška, Mia Pařízková a Štěpán Loprais z IX.C. Po prověření teoretických, ale také praktických dovedností se stal Michal Liška úspěšným řešitelem.
Všem třem účastníkům blahopřejeme.

Záložka pro permanentní odkaz.