Bystrouška

V úterý 18. dubna navštívili žáci II. C a II. D opět CVČ Bystrouška v Bystrci. Čekaly nás programy „Vstávej semínko“ a „Lesní království“. Ověři li jsme si spoustu poznatků a vědomostí o jarní přírodě, o zvířátkách i rostlinách. Někteří pekli slané dalamánky, další sázeli rostlinky. Bavily nás i hry na zvířátka. Našel se čas i na dobrou svačinku.

Těšíme se na další výukové programy.

J. Hajská, E. Lišková


Záložka pro permanentní odkaz.