Buďme slušnější!

V úterý 17.12. 2013 proběhne na naší škole první akce projektu Žákovské rady s názvem Buďme slušnější!  Cílem této akce je vzbudit u žáků zájem o své okolí, o to, jak se ke svému okolí chováme, ale také jak se chováme k dospělým i mezi sebou navzájem.  V jednotlivých hodinách probereme nejen zásady slušného chování, ale pokusíme se také vytvořit Chartu třídy a společnou Chartu školy –  tedy zásady, které bychom měli ctít a dodržovat.

Více informací naleznete v informačním letáku Buďme slušnější.

Právě předvánoční období je skvělou příležitostí k takovéto akci. Zamysleme se tedy nad sebou a Buďme slušnější!

Mgr.  Jakub Žák

Záložka pro permanentní odkaz.