BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC – Návštěva stacionáře KOCIÁNKA

Kociánka1Již v minulém školním roce naše škola otevřela dveře projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC. Jedná se o projekt, který napomáhá setkávání dětí a dospělých s různým postižením se žáky základních a středních škol, vysokoškolskými studenty a dětmi z dětských domovů, diagnostických ústavů a dalších center. Jeho pořadatelem je VUT v Brně, dlouholetými partnery pak Statutární město Brno, JMK, Policie ČR, Hasičský záchranný sbor JMK, Městská policie Brno, sportovní kluby atd.

Projekt zaštiťují Bc. ROMAN ONDERKA, MBA, primátor statutárního města Brna, JUDr. MICHAL HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje a projekt podporuje prof. Ing. KAREL RAIS, CSc., MBA, rektor VUT v Brně.

Během tří návštěv naší školy v loňském školním roce jsme si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak složit a rozložit vozík, jak pomoci postiženému člověku překonat kupříkladu hrozící sněhovou bariéru nebo jakým způsobem člověka jedoucího na vozíku správně oslovit. Zprávy o této akci z loňského školního roku si můžete prohlédnout zde:

http://vutvbrne-festival.rajce.idnes.cz/2012-10-02_ZS_Kridlovicka_Brno_otevrela_sve_dvere_projektu_BRNO_A_JIZNI_MORAVA_BEZ_HRANIC/

nebo  http://www.zskridlovicka.eu/projekt-brno-a-jizni-morava-bez-hranic-na-nasi-skole-2/

Kociánka2Také v tomto školním roce projekt pokračuje. Dne 25.11. 2013 navštívili členové Žákovské rady stacionář KOCIÁNKA. Po milém přijetí nás čekal zajímavý program: prohlídka ZOO koutku a beseda s ošetřovateli zvířat, která se využívají při terapiích. Vzájemné představení a seznámení s handicapovanými kamarády. Vánoční dílny – v nich jsme s našimi novými kamarády vyráběli různé výrobky: navlékání korálků, vytváření vánočních ozdob z těsta, výroba vánočních řetězů.

Nakonec jsme si všichni zahráli hru Boccia, která nás velmi pobavila. Strávili jsme zde milé dopoledne a už se těšíme na další setkání.

O naší návštěvě se více dozvíte na adrese http://vutvbrne-festival.rajce.idnes.cz/2013-11-25_S_zaky_ZS_Kridlovicka_jsme_se_dali_do_spolecneho_dila , kde si můžete také prohlédnout společné fotografie.

Mgr. Jakub Žák a Žákovská rada

 

Záložka pro permanentní odkaz.