Bloky pro talentové žáky ve školním roce 2014/2015

V tomto školním roce se uskutečnila opět bloková výuka talentovaných žáků na druhém stupni. Od října do června proběhlo přes třicet bloků v délce devadesáti minut. Bloky vedl student Tomáš Šplíchal Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pod vedením Mgr. P. Trnkové. Bloků se účastnili pravidelně žáci devátého ročníku a dále žáci ze sedmého a šestého ročníku.

Letos žáci navazovali na předchozí výuku a řešili mimo jiné tyto problémy: vlastnosti funkce, funkce sudá či lichá, dosazením (–x) do funkčního předpisu. Neměli problém ani u velmi zapeklitých úprav výrazů s mocninami a zlomky. Chlapci podle grafu funkce s jistotou poznají, jestli se funkce zleva a zprava blíží ke stejné hodnotě, tedy má-li tam limitu a kde. Setkali se s definicí limity. Ukázali si, jak fungují derivace polynomů a logaritmických funkcí. Jak se derivuje součin, podíl a složená funkce. Opakovali řešení kořenů kvadratické funkce pomocí diskriminantu a Hornerovo schéma. Byli schopni udělat průběh funkce. Tedy z funkčního předpisu polynomu 3. řádu zjistit, kdy je nad grafem, kdy pod, kdy je rostoucí a kdy klesající, kdy konkávní a kdy konvexní a jestli lze najít v bodě nespojitosti limitu. Na poslední hodině také probrali goniometrické funkce v trojúhelníku. Během celého školního roku se věnovali také například kódování, šifrování, nestardantním úlohám, úvahám nad nekonečnem, algebře, matematickým paradoxům, fraktálům.

Záložka pro permanentní odkaz.