Bloky pro nadané žáky 2015/2016

V tomto školním roce se opět uskutečnila bloková výuka talentovaných žáků na druhém stupni. Od října do června proběhlo přes třicet bloků v délce čtyřicet pět minut. Bloky vedl již druhým rokem student Tomáš Šplíchal Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pod vedením Mgr. P. Trnkové. Bloků se účastnili pravidelně žáci šestého ročníku a dále žáci ze sedmého a osmého ročníku.

V blocích žáci probírali základy pravděpodobnosti (příznivé jevy : možné jevy), lineární funkce (křivky a jejich vlastnosti, předpisy a jejich souvislosti s křivkami, body na kartézském součinu dvou množin, číselné množiny…) a další zajímavosti. Látku  vždy probírali dostatečně dlouho na to, aby si ji žáci osvojili a ověřili si své nově nabyté schopnosti na matematických úlohách. Tomáš Šplíchal skupinu charakterizuje takto:  „Na jednu stranu jsem se snažil poskytnout skupině maximální prostor pro diskuzi řešení problému, současně jsem musel potlačovat vedlejší produkty jejich úvah, které zdržovaly pokrok. Čas byl vždy nedostatkovým zbožím. Než se jim nastartovaly mozky, trvalo to někdy dobrou půl hodinu a v posledních deseti minutách se musela stihnout veškerá výuka. Tomáš obvykle vedl iniciativu (když skupina dostala možnost) a určoval směr, kterým se povedou úvahy, nebo jakým způsobem bude provedeno řešení problému. Evžen doplňoval Tomův intelekt a nápaditost zásobou zapamatovaných vědomostí nabytých v hodinách. Dobře se doplňovali (Tom měl nápady a Evža uměl posoudit jejich funkčnost).“

 

Záložka pro permanentní odkaz.