Blahopřejeme úspěšným žákům

Městského kola soutěže ve čtenářské gramotnosti Babylon aneb Rozumíme si? se v úterý 7. března v Tyršově základní škole na Kuldově ulici v Brně zúčastnilo 15 nejúspěšnějších řešitelů z pátého, šestého a sedmého ročníku naší školy. Celkově se městského kola této soutěže účastnilo více než 300 žáků základních škol z Brna a blízkého okolí.

K naší velké radosti v kategorii pátých tříd získali
1. místo Linda Honsová
3. místo Matěj Krňák
5. místo Jan Jirásek
7. místo Alžběta Veselá
9. místo Massimo Di Lenardo

V kategorii šestých a sedmých tříd obsadili
3. místo Amélie Benková
8. místo Evžen Polenka
14. místo Lucie Janíčková

Všem těmto žákům srdečně blahopřejeme!

Celkový přehled výsledků je k dispozici na www.zskuldova.cz.

Ceny a diplomy pro vítěze na 1.–3. místě a diplomy pro úspěšné řešitele budou v nejbližších dnech vyzvednuty hromadně v Tyršově základní škole a následně předány úspěšným žákům v naší škole.

Mgr. Lenka Hofírková

Záložka pro permanentní odkaz.