Blahopřejeme našim matematikům.

V úterý 21. března se na Gymnáziu Brno, Víděňská sešlo devadesát mladých matematiků ze sedmi jihomoravských okresů a řešilo čtyři úlohy matematické olympiády kategorie Z9.

Byli mezi nimi i žáci naší školy – Markéta Bučková a Tomáš Brtník. A stali se úspěšnými řešiteli. Velmi jim blahopřejeme a přejeme jim do dalšího matematického života mnoho úspěchů i na střední škole.

Záložka pro permanentní odkaz.