Biologická olympiáda – školní kolo

Ve středu 1. února 2017 proběhne školní kolo biologické olympiády 2016/2017. Soutěž se uskuteční v učebně přírodopisu od 13.00 do 14.30 h. Soutěž bude mít dvě části – teoretický test a poznávačka 15 živočichů a 15 rostlin (viz www.biologickaolympiada.cz). Zájemci o školní kolo se zapíší na nástěnku ve 3. patře, nebo osobně u vyučující přírodopisu – paní učitelky Gregorové.

Záložka pro permanentní odkaz.