Badatelé ve fyzice

Kam se podíváš, všude je co objevovat… Tentokrát jsme učebny biologie a chemie vyměnili za fyziku a nahlédli jsme do oblasti elektřiny. Zjistili jsme, že vyrobit elektřinu a poslat ji dál po síti do domácností není jednoduché, protože ne všechny látky vedou elektrický proud a chtějí spolupracovat. To jsme si mohli také vyzkoušet. Čas byl však neúprosný, a tak jsme se domluvili, že při dalším vědeckém bádání se setkáme opět ve fyzice a necháme se překvapit i jinými fyzikálními objevy.

Záložka pro permanentní odkaz.