Badatelé v terénu

Dnešní krásný den jsme stejně jako ropuchy obecné neodolali volání přírody a vypravili se do Bílovic nad Svitavou.
Tůňka nedaleko Liduščina památníku je každoročně v tomto čase v obležení obojživelníků. A tak jsem mohli pozorovat, jak vylézají ze svých úkrytů pod mechem, jak samečci svými kopanci bojují o samičku a jak vypadají tzv. ropuší copy.
Za 14 dnů už nás pravděpodobně čeká podívaná na malé pulce.

Záložka pro permanentní odkaz.