Organizace školního roku a změny ve vedení školy

 

Organizace školního roku 2012/2013

Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2012. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2013. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2013.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012 a skončí ve středu 2. ledna 2013. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2013.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2013.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny na 11. 2. – 17. 2. 2013

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září 2013.
Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013.

 

Změny ve vedení školy

Od 1. července 2012 je ředitelkou naší školy RNDr. Jarmila Bavlnková.
Pracovní pozice zástupce ředitele pro 1. stupeň a zástupce ředitele pro 2. stupeň byly sloučeny. Novou zástupkyní ředitele bude od školního roku 2012/2013 Mgr. Martina Šatinská.
Vedoucí učitelkou prvního stupně bude od školního roku 2012/2013 PaedDr. Jana Klodnerová.

Záložka pro permanentní odkaz.