Adaptační kurz šestého ročníku

Naše škola každý rok pořádá adaptační kurz pro žáky šestého ročníku.  Adaptační pobyt je výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit nový kolektiv. Je to skvělá příležitost, kde se mohou vzájemně seznámit noví spolužáci, kde se mohou prohlubovat přátelství těch, kteří se již znají z předchozích ročníků. Adaptační kurz dále slouží ke vzájemnému seznámení žáků a učitelů, to pak přispěje k získání lepšího přehledu učitele o fungování jeho třídy.

Cílem takového adaptačního kurzu je předcházení sociálně patologickým jevům, jako jsou šikana, kriminalita, rasismus apod. Jako každoročně měl kurz přesně daný řád a jeho součástí byly hry na seznámení, rozvoj komunikace, důvěry a spolupráce. Letos nesl název „Společná plavba nejen Vysočinou“. Během adaptačního kurzu klademe velký důraz na budování dobrých vztahů v rámci celého ročníku, proto se hry mezi spolužáky jedné třídy střídají s aktivitami, ve kterých si musí pomáhat i žáci z různých tříd. Nejezdíme se ale do krásného prostředí lesního penzionu v Podmitrově pouze bavit a hrát si, ale také učit se a seznámit se s pravidly daltonského vyučování. Věříme, že se dětem pobyt líbil, a že si z něj odnesli spoustu zážitků i vědomostí.

Zde je rekapitulace adaptačního kurzu žákyň ze 6. C.

Na adapťáku jsme byli VI. A, VI. B a VI. C. Jakmile jsme přijeli na místo, uviděli jsme prasátka a poníka. Pak jsme se ubytovali a šli jsme na oběd. Jídlo tam bylo výborné, ubytování bylo taky fajn. A všude kolem příroda. Venku jsem hráli společenské hry a šifrovací hru. Naučili jsme se pracovat v daltonských hodinách.

Byla tam diskotéka, po které jsme šli na stezku „hrůzy“. Na tuto stezku „hrůzy“ ještě dodnes vzpomínají osmáci, říkali nám, že je tak nikdo nikdy nevystrašil.

Účelem adaptačního pobytu bylo, aby se všechny třídy šestého ročníku seznámily.

Martina Czelisová, Viola Adamcová, Karolína Vašková, VI. C

Fotoalbum zde

 

Záložka pro permanentní odkaz.