Absolventské projekty 2013/2014

1676Absolventské projekty se pomalu blíží ke svému vrcholu – prezentacím žákovských prací. Prezentace proběhnou v úterý 27. a ve středu 28. května v učebnách číslo 17 a 18.

Cíl zpracování absolventského projektu

Žák by měl zpracováním absolventského projektu prokázat tyto schopnosti a dovednosti:

  1. Schopnost dlouhodobější samostatné a systematické práce,
  2. schopnost vyhledávání a zpracování informací,
  3. schopnost integrovat (spojovat) učivo více vyučovacích předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky,
  4. schopnost napsat vlastní text (úvahu ve formě projektu) na dané téma,
  5. schopnost grafického, popřípadě výtvarného nebo technického zpracování tématu,
  6. schopnost praktické práce s výpočetní technikou – napsat a upravit text pomocí textového editoru v počítači,  zhotovit prezentaci své práce v prezentačním programu,
  7. schopnost svou práci prezentovat.

Harmonogram

27. a 28. květen 2014 – Prezentace absolventských projektů
Prezentace proběhnou ve dvou učebnách podle rozpisu. Neprezentující žáci devátého ročníku budou přítomni prezentacím svých spolužáků (nebudou se zdržovat na chodbách a v jiných učebnách).

Délka jednoho vystoupení – 10–12 minut.
Celkový čas prezentace včetně doplňujících otázek a  hodnocení je 20 minut.

Rozpis prezentací
úterý 27. května, učebna 17
úterý 27. května, učebna 18
středa 28. května, učebna 17
středa 28. května, učebna 18

Složení komisí
Učebna 17
Mgr. Magdalena Jašková
Mgr. Helena Církvová
Mgr. Jakub Žák

Učebna 18
RNDr. Jarmila Bavlnková/ Mgr. Pavlína Trnková
Mgr. Miloslava Mužíková
Mgr. Pavla Weissová

 

do 16. května 2014
Žáci odevzdají svoji práci panu učiteli Stiborovi. Práce sestává z tištěného dokumentu vypracovaného podle gramatických pravidel a typografických zásad a CD/DVD nosiče, v němž bude uložen dokument ve standardizovaném formátu (DOC, DOCX nebo ODT) a ve formátu PDF a také prezentace (nemusí to být powerpoint).

Po odevzdání práce opraví konzultant textový dokument, resp. označí chyby (pokud je chyb hodně, stačí jen ty nejzávažnější s patřičným komentářem). Kompletní opravenou práci dostanou žáci po prezentaci projektu zpět. Při zpracování projektu mohou žáci využít technické a materiální vybavení školy.

do 9. května 2014
Žáci odevzdají svým konzultantům připravený textový dokument v elektronické podobě (ne vytištěný). Po schválení práce konzultantem mohou žáci dokument vytisknout na školní tiskárně.

Manuál pro tvorbu elektronických dokumentů
Vzor projektu, gramatická a typografická pravidla

do 28. února 2014
Žáci si zvolí ze seznamu témat připraveného učiteli, nebo navrhnou některému z vyučujících ke schválení své vlastní téma.

Žáci budou průběžně konzultovat (minimálně dvakrát) práci na zvoleném tématu s konzultantem projektu.

3. únor 2014
Zahájení projektů, žáci obdrží pokyny pro výběr a zpracování témat.

 

 

 

 

 

 

Záložka pro permanentní odkaz.