Abraka Muzika přivezla nové preventivní programy

Jako každoročně, tak i letos se v úterý 5. listopadu celý první stupeň zúčastnil v klubu Leitnerova výukového programu alternativního didaktického divadla Abraka Muzika. Abraka Muzika se ve svém repertoáru soustředí na témata související s výukou a výchovou, a ne jinak tomu bylo i letost. Program byl tematicky rozdělen pro mladší a starší žáky a byl proložen autorskými písněmi.

Napříč jednotlivými ročníky se děti bavily o vztazích mezi lidmi a šikaně, o (nejen kulturních) odlišnostech mezi lidmi po celém světě a také o síle informačních a sociálních sítí. Petr s Robinem, lektoři programu, si pro názorné interaktivní ukázky na pódiu vybrali hned několik dětí, které v odpovědích na otázky předvedly, jak jsou bystré. Díky veselým  písničkám a jejich hravému provedení sálem vládla dobrá nálada.

Lektorům patří velký dík za milou atmosféru a výborně připravený program. Nejpozději za rok zase na viděnou!

Za první stupeň T. Veselá a P. Klusáčková

Záložka pro permanentní odkaz.