4. A se šla podívat, jak „se dělá galerie“

V úterý 10. 3. se celá třída 4. A zúčastnila programu v Pražákově paláci s názvem: Jak se dělá galerie. Tento interaktivní program pozval děti do světa muzeí a galerií a ty se pak mj. dozvěděly, k čemu všemu galerie slouží, jak se vystavují umělecká umělecká díla a jak vzniká výstava.

Největšímu úspěchu se těšila velká skluzavka, kterou si všichni náramně užili.

Za třídu 4. A  P. Klusáčková

 

 

 

 

 

     

Záložka pro permanentní odkaz.