Žáci IV. A navštěvují Knihovnu Jiřího Mahena

Říjen patří podzimu, který přímo svádí ke čtení knih. A součástí báječného příběhu s dětským hrdinou jsou také ilustrace, které si dětští čtenáři rádi v knize prohlížejí a připodobňují k nim obrazy vycházející z vlastní fantazie.

Děti ze IV.A se zúčastnily čtenářské dílny s názvem Proč knihy (ne)potřebují obrázky, ve které se mj. dozvěděly, s jakými druhy ilustrací se lze v knize setkat, jak takové obrázky vznikají a také, jak vypadá malířův ateliér. Sami žáci si pak zkusili zahrát na ilustrátora, kdy v otiscích mýdlových bublin hledali schovaná zvířátka z říše fantazie.

Těšíme se ze čtení knih, z příběhů a pohádek v nich schovaných a také z další návštěvy knihovny.

Za IV. A  Pavla Klusáčková

Záložka pro permanentní odkaz.