28. březen – Den učitelů

Johan_amos_comenius_1592-1671V pondělí 28. března uplynulo již 424 let od narození Jana Amose Komenského. Nejen proto je toto datum významné. V České republice patří tento den pedagogům, protože si připomínáme Den učitelů.

Milé paní učitelky, milí páni učitelé,

děkujeme Vám jménem všech žáků, že nás v potu tváře učíte rovnice, zlomky, věty vedlejší, cizí jazyky a další učivo, které rozvíjí naše vědomosti, ale také, že nás učíte, že je čestnější neuspět než podvádět, učíte nás věřit sami sobě a našim snům.

Přejeme Vám ve Vaší pedagogické práci mnoho úspěchů, hodné žáky a také osobní štěstí ve Vašem životě.

žákovská rada

Záložka pro permanentní odkaz.