Poetické odpoledne. Tak bychom mohli dvěma slovy popsat to, co dnes prožívaly děti a učitelé v naší škole. Dobrovolníci z řad žáků 6.–9. tříd se rozhodli odhodit stud, trému a nervozitu a přednést před porotou a ostatními posluchači to, co se ve svém volnu naučili. Recitovat. Zazněla klasika, ale i moderní poezie, K. J. Erben, P. Bezruč, ale i V. Hrabě či K. Jančaříková… Z širokého spektra přednesených básní si mohl na své přijít každý.

Soutěže se zúčastnilo celkem 17 žáků. Vybrat ty nejlepší z nich byl pro porotu, složenou z paních učitelek českého jazyka, tvrdý oříšek. Rozlouskly ho následovně:

kategorie 6.–7. ročník

  1. místo Jan Ondráček, VI. B
  2. místo Dominika Lochmanová,VI. C
  3. místo Lucie Marešová, VII. A

kategorie 8.–9. ročník

  1. místo Veronika Sikstová, VIII.
  2. místo Klára Čoupková, VIII. C
  3. místo Julie Schoberová, IX. B

Recitátoři, kteří se umístili na prvních třech místech obou kategorií, budou v průběhu prosince odměněni hodnotnými cenami.

Všem zúčastněným dětem děkujeme za hojnou účast, za čas, který věnovaly přípravě, a za energii a emoce, jež vložily do samotného přednesu. Takové pohlazení na duši v pochmurném listopadovém odpoledni potěší.

Záložka pro permanentní odkaz.