1. Zasedání žákovské rady

Na prvním jednání žákovské rady byly k projednání následující body:

Setkávání všech členů rady jednou za čtvrt roku
Bylo navrženo, aby se jednou za čtvrt roku sešla kompletní žákovská rada místo hodiny OSV. Návrh byl odsouhlasen.

Sběr odpadků kolem školy – Celosvětový úklidový den
Naše škola se zúčastní celosvětového úklidového dne. Každá třída poskytne dva dobrovolníky, kteří půjdou v průběhu října sbírat odpadky kolem školy, abychom kolem sebe vytvořili přívětivější prostředí pro každodenní život.

Narozeniny zaměstnanců školy
Bylo navrhnuto, že se v rámci zlepšování klimatu školy bude jménem žákovské rady přát zaměstnancům k narozeninám. Návrh byl odsouhlasen a první přání již proběhla. Zaměstnancům, kteří měli narozeniny o prázdninách, bylo popřáno hromadně v jeden den.

Sběr kůry a bylin
Byly předány informace o tom, jak má probíhat sběr kůry pomerančů a citronů.

Návštěva akademického senátu MU
Bylo navrženo, aby žákovská rada navštívila akademický senát Masarykovy univerzity. Aby se seznámila s tím, jak funguje větší a profesionálnější verze žákovského parlamentu.

Akce v průběhu roku
Členové žákovské rady byli seznámeni s akcemi, jež se budou v průběhu roku pořádat.

Diskusní fórum ŽR
Členové žákovské rady byli seznámeni s existencí internetového diskusního fóra žákovské rady a se svojí povinností se na něj registrovat a aktivně na něm působit.

Financování projektového dne
Bylo navrhnuto, aby byl projektový den k výročí vzniku republiky financován z prostředků žákovské rady. Tento návrh byl odsouhlasen.

Vynášení papíru
Členové rady z devátých tříd byli pověřeni, aby zajistili šest jedinců pro odnos papíru do kontejneru. Bohužel se úkolu nezhostili, a nakonec jej v rychlosti vyřešili žáci osmých tříd.

Žáci IX.C požadovali zorganizování vánočního jarmarku
Jednání o problematice bylo odročeno na další setkání. Do té doby mají možnost připravit si argumenty, které podpoří jejich návrh.

Záložka pro permanentní odkaz.