Závěrečná konference k projektu OPVK

…Pýcha mi není vlastní. Dnes se jí ale doslova dmu.Jsem pyšná na to, jakým způsobem naši školu reprezentovali žáci z IX. B na závěrečné konferenci k projektu se SPŠCH Snížení rizik ohrožení zdraví člověka a životního prostředí podporou výuky chemie na ZŠ, jehož součástí jsme byli dva roky.

Terka Svorová, Dominik Musil a Vítek Procházka z IX.B vystoupili s příspěvkem, který se týkal praktických laboratorních cvičení, a svou pečlivou přípravou, ale i bezprostředním projevem byli ozdobou této akce.

Mají můj velký dík.

Mgr. Dagmar Muzikářová

 

 

 

Záložka pro permanentní odkaz.