Spolupráce I. C a IV. A

IMG_20151112_111822V úterý 10. 11. vylákalo krásné počasí děti z I. C a ze IV. A  ven ze školy. Obě třídy společně došly do parku pod Špilberkem, kde si děti trochu protáhly tělo na posilovacích strojích, prolézačkách i na lanovce.  Když paní učitelky zavelely, čtvrťáci si vybrali k sobě prvňáky a vzniklé skupinky si přišly pro úkoly. Pak se všichni rozprchli po okolí, aby sbírali a určovali listy a plody stromů a keřů. Čtvrťáci se vzorně starali o prvňáky a ti jim pomáhali ze všech sil.

Ve čtvrtek 12. 11. spolupráce obou tříd pokračovala. Všichni se sešli v I. C a společně plnili úkoly na pracovních listech. Starší spolužáci tak učili ty mladší, jak spolupracovat ve skupině a jak je důležité umět si rozdělit práci.

Po dvou hodinách byli všichni spokojení, těšilo je, že všechny úkoly zvládli splnit. Slíbili si, že spolupráce obou tříd bude pokračovat.

Jana Drexlerová, Eva Lišková – třídní učitelky

Záložka pro permanentní odkaz.