Škola dotykem

Skola_dotykemNaše škola je jednou z dvanácti základních škol a gymnázií v České republice, které začaly školní rok s učebnou nově vybavenou nejmodernějšími vzdělávacími technologiemi.

Cílem projektu Škola dotykem je zjistit přínos dotykových technologií ve výuce. Jeho součástí je proto realizace výzkumu, jenž bude mimo jiné zkoumat změny postojů žáků a učitelů k vyučování.

Realizátorem projektu je nezisková organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB) s podporou společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, která škole zapůjčila 26 tabletů, interaktivní obrazovku a další potřebné technologické vybavení.

Škola dotykem má za úkol ukázat možnosti a cesty, jak mohou technologie, především tablety, školství pomoci.

Zapojení učitelé a žáci budou vytvářet videoblogy, případové studie a materiály, které se pak objeví na webových stránkách projektu. Škola bude využívat software Samsung School, jehož prostřednictvím mohou učitelé řídit a spravovat aktivity všech žáků. Součástí projektu jsou také školení, jejichž cílem je především učitele s technologiemi seznámit a naučit je využívat předností, kterými digitální pomůcky disponují. Projekt Škola dotykem bude probíhat celý školní rok 2014/2015.

Záložka pro permanentní odkaz.