Nabídka pracovní pozice

ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b hledá pracovníka/pracovnici na pozici účetní + správce rozpočtu na plný úvazek. Požadované minimální vzdělání – ekonomické s maturitou. Znalosti a dovednosti: práce s rozpočtem ve škole (výpočet rozpočtu, sestavování, plánování, sledování čerpání, provádění změn a převodů); komplexní vedení účetnictví, znalost účetních operací, hospodaření příspěvkové organizace, orientace v aktuální legislativě; komunikační dovednosti, zejména při jednání se zaměstnanci a zřizovatelem.  Platové zařazení – 10. platová třída + možnost osobního příplatku, mimořádných odměn, příspěvku … Celý příspěvek

Provoz školy do konce školního roku 2019/2020

Vážení zákonní zástupci,

v souladu s metodickým pokynem MŠMT (http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss) o provozu škol do konce školního roku 2019/2020 Vás informujeme o následujících skutečnostech:

 • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku svého dítěte do školy v případě žáka 1. stupně do 18. 5. 2020. Vzhledem k náročnosti organizace Vás žádáme, abyste tak učinili již do 15. 5. 2020 zprávou v EŽK svému třídnímu učiteli. Zákonní zástupci žáků 9. ročníku vyjádří svůj zájem nejpozději 7. 5. 2020. Po těchto … Celý příspěvek
 • Znovuotevření mateřské školy

  Vážení rodiče,

  zdravíme vás opět z mateřské školy.

  Dle vyjádření  vedení MČ Brno-střed to vypadá, že bude MŠ znovuotevřena od 25. května 2020. Potřebujeme tedy od vás vyjádření, zda bude vaše dítě do MŠ docházet, abychom mohli na základě Vašeho vyjádření objednat stravu a zabezpečit chod MŠ.

  Podmínky docházky do MŠ od 25.5. 2020 jsou ošetřeny v manuálu, vydaném MŠMT „PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“:

  1/ Po příchodu do MŠ se … Celý příspěvek

  Poznej svého učitele 2

  Na tento týden máme tyto fotky našich kolegů, opět najdete jednoho třídního z I. stupně a jednoho z druhého stupně.  Na minulých fotografiích byla paní učitelka Jetelinová a pan učitel Mičola slavil své třetí narozeniny.

   

  Miluji oblaka… Oblaka, jež táhnou… Tamhle… ta zázračná oblaka!

  Už  francouzský prokletý básník  Charles Baudelaire obdivoval krásu mraků nad námi ve své poezii. Pojďme oblaka prozkoumat víc! Pokud se chcete připojit k fotogalerii předmětu GLOBE, posílejte svoje fotky na adresu pavlina.trnkova@zskridlovicka.cz.

  Poznej svého učitele 1

  Řada z nás v současné době tráví hodně času se svými rodinami. A vězte, že vzpomínky na dětství patří k těm nejkrásnějším… I vaši vyučující zavzpomínali na svoje dětská léta. Kdy? Kde? Jak?

  Vždy v pátek se na stránkách objeví fotografie některých pedagogů. Další pátek … Celý příspěvek

  Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

  Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy: vqnmbyb
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu zapis.ms@zskridlovicka.cz
 • poštou
 • osobní podání (pouze v nejnutnějším případě)
 • vhozením do poštovní schránky ZŠ a MŠ Křídlovická
 • V případě osobního podání (pouze … Celý příspěvek

  Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

  Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

  Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ … Celý příspěvek

  Jarní příroda – GLOBE

  Letos máme opravdu krásné jaro. Občas se do přírody dostali i žáci předmětu GLOBE a sestavili tuto jarní galerii fotografií. Už se nám počet fotografií rozrůstá:). Pokud se chcete také připojit, zašlete fotky na email: pavlina.trnkova@zskridlovicka.cz nebo do eŽK.