Nový dopis od Edwina

Edwin opět po dubnových prázdninách usedl do školních lavic. Zahájil druhý školní trimestr roku 2010. Přišel nám tedy materiál za uplynulé období. Dopis, vysvědčení a aktuální fotku najdete v tomto článku.Žákovská rada se vloni rozhodla Edwinovi uhradit i zdravotní pojištění. Je tedy pojištěn od března 2010 a bude mu zajištěno následující:

1) kompletní preventivní prohlídka i s krevními testy na HIV

2) kontrola očkování a zajištění naočkování 4 hlavními vakcinami + doporučení lékaře k dalším placeným očkováním

3) informace k prevenci obvyklých onemocnění

4) hrazení nákladů na ošetření a léky v případě hospitalizace – tedy na zajištění lékařské péče u závažnějších stavů, které vyžadují pobyt v nemocnici – a to i v případě úrazů a nehod – do maximální částky 100 000 Ksh za rok.

Na internetové stránce Humanistického centra Narovinu najdete podrobnosti. Adopce Edwina.

Záložka pro permanentní odkaz.