Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 24. ledna se uskuteční školní kolo konverzační soutěže. Žáci jsou rozděleni do dvou kategorií. V kategorii I.A  soutěží žáci 6. a 7. ročníku. V kategorii II.A předvedou své dovednosti žáci 8. a 9. ročníku.

V úvodu soutěžního odpoledne čeká na účastníky poslechová část. Během poslechu žáci vypracují cvičení, které ověří jejich porozumění slyšenému textu. Tuto část absolvují všichni žáci téže kategorie společně.

Ve druhé části soutěže si každý žák vylosuje téma. K tématu si připraví krátké vystoupení, které přednese hodnotící komisi. Žák také zodpoví doplňující otázky.

Po vyslechnutí všech soutěžících komise rozhodne o pořadí. S výsledky v obou kategoriích budou žáci seznámeni následujícího dne. Ti nejlepší z obou kategorií budou naši školu reprezentovat v městském kole, které se bude konat 21. února.

Těšíme se na vynikající výkony a přejeme všem soutěžícím pevné nervy a šťastnou ruku při losování témat.

 

Záložka pro permanentní odkaz.